OpusFinder
         

           

        in new window

Composers
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z


Bookmark page
Buy sheetmusic from Asma, F. at SheetMusicPlus

Worklist for Feike Asma

You can sort by clicking on column headings. For composers with many works like Bach sorting may take a few seconds.

(dis)activate
fields
name cmt key instr year time genre
19 works
namecmtkeyinstryeartimegenre
Als God, mijn God maar voor mij is  org  3:30 
Bede bij het kruis  org  3:30Choral prelude
Daar is uit ‘s werelds duis’tre wolken  org  6:00 
Dit is de dag, die God ons schenkt  org  3:00 
Halleluja! Lof zij het lam  org  4:00Choral prelude
Hallelujah, lofgezongen  org  4:00Choral prelude
Heerlijk klonk het lied der eng’len  org  4:00 
Heft aan, heft aan een luide zang  org  3:45 
Het lam, voor ons op aard’ geslacht  org  5:00Choral prelude
Hoe zal ik U ontvangen?  org  4:00 
Hoor de engelen zingen d’eer  org  6:00 
Jezus, leven van mijn leven  org  4:00Choral prelude
Komt als kind’ren van het licht  org   
O Gij die onze schuld woudt boeten  org  2:30Choral prelude
O hoe heerlijk, hoe begeerlijk  org  4:00 
O Hoofd bedekt met wonden  org  4:00Choral prelude
O, Kindeke klein, o Kindeke teer  org  2:30 
U, heilig Godslam, loven wij  org  2:45Choral prelude
Verlosser, vriend, Gij hoop en lust  org  3:15 

   memory

 

Opusfinder: connecting the world of classical music

Contact